CHRÁNIME HODNOTY

riešenie pre bezpečnosť informačných technológií. Kontaktujte nás na čísle +421 2 35363700

BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s.

 

sídlo: K Železnej studienke 27, 811 04  Bratislava

IČO: 35815191, IČ DPH: SK2020283914, bank. spoj.: IBAN SK5711000000002626010541

zap. v OR OS BA I, Odd.: Sa, Vl. č.: 2747/B

kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Rojka

Web: www.bsp.sk

Email: info(at)bspgroup.sk

 

BSP CONSULTING spol. s. r. o.

 

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

IČO: 35723718, IČ DPH: SK2020267810,

IBAN: SK3411000000002629520512

zap. v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 15185/B

kontaktná osoba: Ing. Michal Jarábek

tel.: +421 (2) 2090 3500, fax.: +421 (2) 5477 7638

 

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

 

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

IČO: 00685399, IČ DPH: SK2020297950,

IBAN: SK0202000000001798766359

zap. v OR OS BA I, Odd.: Sa, Vl. č. 67/B

kontaktná osoba: Ing. Peter Amzler

tel.: +421 (2) 2090 3500, fax.: +421 (2) 5477 7638

 

BSP SIZAR s. r. o.

 

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

IČO 31 401 813, IČO DPH SK2020347681,

IBAN: SK6309000000000174306608

Zap. v OR OS BA I , odd: sro, vl. číslo: 9521/B

Kontaktná osoba: Miloš Duchoslav

Tel.: +421-2-20903500, fax.: +421-2- 54777638

 

BSP

Skupina BSP je významným hráčom v oblasti IT na slovenskom trhu. Našim hlavným partnerom pri technologickom riešení problémov našich klientov je spoločnosť Microsoft. Využitím jeho technológií, ako aj iných progresívnych systémov, môžeme klientom aj na Slovensku priniesť služby s medzinárodnou úrovňou. BSP je spoločnosť firiem, ktoré sa špecializujú na jednotlivé odvetvia v IT, ktoré však vzájomnou spoluprácou prinášajú klientovi komplexné riešenie.

KONTAKT

 

SKUPINA FIRIEM BSP

K Železnej studienke 27

811 04, Bratislava

 

info@bsp.sk

+421 (2) 20 90 35 00

 

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

BSP Applications, spol. s r. o.

BSP Consulting spol. s r.o.

BSP GROUP, a.s.

BSP Sizar, s. r. o.

BSP Magnetica, s.r.o.

PC VERZIA

2015